Monday, 30 June 2014

Status Hadis Lima Perkara Yang Membatalkan PuasaHadis ini palsu. Ia dihukum palsu oleh Abu Hatim al-Razi, Ibn al-Jauzi, al-Suyuti,Ibnn Iraq al-Kinani dan al-Syaukani kerana ada perawi bernama Said bin Anbasah dan maisarah bin abd rabbih. Kedua-dua mereka adalah pendusta. (Rujuk: Ilal al-Hadith, jld. 1, hlm. 258, al-Maudhuat, jld. 2, hlm. 195, al-Laali al-Masnuah, jld. 2, hlm. 90, Tanzih al-Syariah, jld. 2, hlm. 145, al-Fawaid al-Majmuah, hlm. 94)

Wallahua'lam

No comments:

Post a Comment