Wednesday, 11 June 2014

Status Hadis Memukul Larangan Bayi Menangis


Tersebar poster seperti ini di internet. Saya telah ditanya oleh seorang sahabat tentang statusnya. Maka saya katakan ia adalah hadis palsu. Berikut komentar ulama hadis:

1. Kata Ibn Hajar: ia palsu tanpa keraguan (Rujuk: Lisan al-Mizan, cet: muassasah al-A'lami, jld. 4, hlm. 191)

2. Kata Ibn Iraq al-Kinani: ya ia dinisbahkan kepada penipuan dan dusta. (Rujuk: Tanzih al-Syariah al-Marfuah, cet: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, jld. 1, hlm. 171)

Berhentilah menyebarkannya melainkan untuk menyatakan ia palsu. Bagi sesiapa yang pernah menyebarkannya untuk mempromosinya bertaubatlah.
No comments:

Post a Comment