Tuesday, 24 June 2014

Status Hadis Meninggalkan Doa Kepada Ibubapa Menyempitkan RezekiSaya ditanya tentang status hadis di dalam gambar ini. Lafaz yang saya jumpa ialah seperti berikut:

إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عن الولد الرزق في الدنيا

Maksudnya: Apabila seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua ibubapanyamaka ia memutuskan rezekinya di dunia.

Hadis ini adalah riwayat al-Dailami dalam Musnad al-Firdaus dari jalur Anas. Ia adalah hadis MATRUK (terlalu daif) kerana perawinya yang bernama al-Juwaibari yang dikesan selalu menipu dalam urusan hidupnya.

(Lihat: Ibn al-Jauzi, al-Maudhuat, jld. 3, hlm. 86, al-Suyuti, al-Laali al-Masnu'ah, jld. 2, hlm. 250, al-Zahabi, Talkhis al-Maudhu'at, hlm. 279)

*walaubagaimanapun doa ke atas ibubapa semangnya dituntut.

No comments:

Post a Comment