Sunday, 10 August 2014

Status Hadis Berkahwin Menambah RezekiSaya ditanya berkenaan status hadis di dalam gambar ini. Maka saya katakan seperti berikut:

1. Kisah Nabi sallallah alaih wasallam memerintahkan pemuda berkahwin 4 kali itu palsu tiada asalnya dalam kitab-kitab hadis. 

2. Terdapat satu riwayat di dalam Tarikh Baghdad dengan lafaz berikut:

 (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة ، فأمره أن يتزوج)

Maksudnya: Seorang lelaki mengadu kepada Nabi sallallah alaih wasallam akan kesusahannya maka baginda memerintahkan beliau berkahwin.

Hadis ini terlalu daif kerana terdapat perawi yang bernama Said bin Muhammad Maula Bani Hasyim. Beliau terlalu daif di sisi Abu Hatim al-Razi dan Ibn Hibban.

3. Terdapat hadis yan menganjurkan nikah bagi mereka yang miskin supaya bertambah rezeki tetapi semua riwayatnya daif samada disebabkan perawinya majhul ataupun sanadnya terputus. 

4. Terdapat ayat al-Quran dalam surah al-Nur: 32 yang mempunyai makna yang hampir sama dengan hadis ini. 

Kesimpulannya:

i. Kisah Nabi sallallah alaih wasallam perintah pemuda nikah 4 kali itu palsu dan tiada asalnya.
ii. Hadis anjuran bernikah untuk menambah rezeki itu daif walaupun maknanya sahih kerana disokong oleh al-Quran.
wallahua'lam

(Rujuk link berikut untuk perbahasan lanjut: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246446)

No comments:

Post a Comment