Sunday, 3 August 2014

Nama-Nama Kuda Nabi sallallah alaih wasallam
Saya ditanya tentang nama-nama kuda yang dimiliki oleh Nabi sallallah alaih wasallam dalam artikel di atas ini. Maka saya katakan seperti berikut :

i. ulama sepakat terhadap 7 nama kuda yang dimiliki oleh baginda. 
Berikut adalah nama-namanya: 
1. Al-Sakb
2. Al-Murtajiz
3. Al-Luhaif/al-Lahif
4. Sabhah
5. Al-Lizaz
6. Al-Zirb/al-Zarib
7. Al-Ward

ii. Cuma penulis meletakkan nama al-sanjah sebagai salah satu nama kuda baginda. Dan nama ini saya tidak jumpa dalam kitab sirah yang ada pada saya.

iii. Manakala nama-nama kereta moden yang beliau sebut itu beliau sendiri sudah nyatakan bahawa ia hanya perumpamaan dari sudut kepantasan dan efisien kuda tersebut.

iv. Bagaimanapun bagi saya tidak perlu untuk kita menuduh beliau kazzab atau pendusta kerana mungkin beliau tersilap pada 1 nama itu. Manakala nama-nama yang lain itu betul. Dan beliau juga menyatakan ia hanya perumpamaan sahaja. Wallahua'lam


- rujukan: Ibn al-Qayyim, Zaad al-Maad, jld. 1, hlm. 128-129, al-Salihi al-Syami, Subul al-Huda wa al-Rasyad fi Sirah Khair al-'Ibad, jld. 7, hlm. 397

No comments:

Post a Comment