Thursday, 10 July 2014

Status Hadis Kelebihan Menghadiri Majlis Ilmu Di Bulan Ramadhan


Saya telah ditanya tentang status hadis ini. Maka saya katakan ia disebut dengan lafaz yang panjang dalam kitab Nuzhat al-Majalis wa Muntakhab al-Nafais (jld. 1, hlm. 163) dan terdapat dalam lafaznya:

...من حضر مجلسا من مجالس الذكر في رمضان كتب الله له بكل قدم عبادة

Maksudnya: Sesiapa yang menghadiri satu majlis dari majli-majlis zikir dalam bulan Ramadhan Allah akan tetapkan baginya setiap langkah pahala ibadah...

Tetapi riwayat ini saya tidak jumpa dalam mana-mana kitab hadis bersanad. Maka besar kemungkinan riwayat ini tiada asal (palsu). Pengarang kitab ini juga tdak menyatakan sanad untuk kisah ini. Wallahua'lam.

No comments:

Post a Comment