Thursday, 10 July 2014

Status Hadis Syaitan Menangis Jika Pemuda Kahwin AwalSaya ditanya tentang status hadis di dalam gambar di atas ini. Berikut penjelasannya:

Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz:

" أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه: يا ويله يا ويله عصم مني دينه "

Maksudnya: Mana-mana pemuda yang berkahwin pada awal umurnya maka menjeritlah syaitan (dengan berkata): celaka dia, celaka dia. Terpelihara daripadaku agamanya.

Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari jalur Salih Maula al-Tau'amah. Terdapat 2 perawi yang meriwayatkan dari Salih:

1. Khalid bin Ismail al-Makhzumi meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dari Salih dari Jabir. (HR Abu Ya'la dalam Musnadnya no. hadis: 2041, al-Tabarani dalam al-Awsat no hadis: 4475, Ibn Adiy dalam al-Kamil no perawi: 600, Ibn 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq no. perawi: 3147, al-Khatib al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad no. perawi: 4033, Ibn al-Jauzi dalam Zamm al-Hawa hlm. 281)

Jalur ini palsu kerana Khalid bin Ismail adalah pendusta. Berikut komentar ulama hadis terhadap beliau:

i. Kata Ibn Hibban: Tidak boleh berhujah dengan hadisnya dalam apa-apa keadaan.
ii. Kata al-Daraqutni: Perawi yang ditinggalkan
iii. Kata Ibn Adiy: beliau memalsukan hadis dan menyandarkannya kepada perawi tsiqat. 
iv. al-Zahabi menyimpulkan beliau sebagai pendusta. 

(Rujuk: al-Kamil, jld. 3, hlm. 43, Mizan al-I'tidal, jld. 1, hlm. 627, Lisan al-Mizan, jld. 7, hlm. 121)

2. Muhammad bin Ishaq al-Asy'ari al-Sini meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Abdul Aziz al-Ansari dari  'Ismah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Salih dari Jabir. (HR Ibn 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq no perawi: 8169) Komentar terhadap sanad ini seperti berikut:

i. Status 'Ismah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Umar: Saya tidak menjumpai ulama al-Jarh wa al-Taadil berbicara tentang status 'Ismah ini. Tetapi al-Albani menyatakan bahawa 'Ismah ini ialah 'Ismah bin Muhammad bin Fudhalah dan beliau juga pendusta. (Rujuk: Silsilah Da'ifah, jld. 2, hlm. 114) Tetapi saya beranggapan al-Albani telah keliru kerana beliau bukan 'Ismah bin Muhammad bin Fudhalah. Buktinya 'Ismah bin Muhammad bin Fudhalah tidak meriwayatkan hadis dari Salih Maula al-Tau'amah.

ii. Status Muhammad bin Ishaq al-Sini. Beliau adalah pendusta hadis. (Lihat: Ibn Abi Hatim, al-Jarh wa al-Taadil, jld. 7, hlm. 196, al-Zahabi, Tarikh al-Islam, jld. 6, hlm. 140)   

Kesimpulannya: Hadis ini palsu kerana kesemua jalurnya mengandungi perawi pendusta. Maka berhentilah menyebarkannya kecuali untuk menyatakan ia adalah palsu. Sabda Nabi sallallah 'alaih wasallam: "Sesiapa yang mendustakan aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka". Wallahua'lam.


Rozaimi Ramle
Sweileh, Jordan (11 Julai 2014)

1 comment:

 1. https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWMkJvbFpZejBQZWM/view?usp=drivesdk

  Web: almawaddah.info

  Salam


  Kepada:

   

  Redaksi, rektor dan para akademik


  Per: Beberapa Hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang Disembunyikan


  Bagi tujuan kajian dan renungan. Diambil dari web: almawaddah. info

  Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. 


  Daripada Pencinta Islam rahmatan lil Alamin wa afwan

  ReplyDelete